• Voina Wanted
  9 Obrázky(ů)
  "Projekt Voina Wanted vytvořený přímo pro Artwall je gestem vyjádření solidarity se dvěma členy skupiny, stíhanými pro napadení a urážku veřejného činitele. K těmto deliktům mělo údajně dojít v rámci demonstrace proti omezování shromažďovacích práv v Rusku letos v březnu", říká jeden z kurátorů projektu Petr Motyčka. Tváří kampaně a hledaným ?zločincem? je hlavní ideolog skupiny Oleg Vorotnikov, který se již v minulosti stal obětí brutálních vyšetřovacích metod ruské policie a na základě vykonstruovaného obvinění z podněcování nenávisti ke skupině obyvatel strávil neoprávněně 3 a půl měsíce ve vazbě. Touto skupinou obyvatel byla přitom paradoxně míněna policie, na jejíž zkorumpovanost, aroganci a nekompetentnost mnohé z performancí Voiny upozorňují.
   
 • Umenimarad.cz - instalace
  24 Obrázky(ů)
  Výstava nazvaná umenimamrad.cz je prezentací konceptu skupiny absolventů katedry fotografie Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, týkající se (ne)prodejnosti a (ne)srozumitelnosti současného vizuálního umění. Cílem projektu je oslovit občany, kteří z velké části považují současné umění za něco nepochopitelného či elitářského, jednoduchým jazykem typickým pro reklamu.

  Foto (c)  Radek Jandera, 2008
   
 • umenimamrad.cz - vernisáž
  9 Obrázky(ů)

  Palladium Praha, 25/9/2008

  Foto (c) Martin Micka

   
 • Groupe Guma Guar: přemalované tisky
  26 Obrázky(ů)
  V noci z 29. na 30 května 2008, asi tak mezi 11 večerní a druhou ranní, přetřel někdo neznámý  všechny vystavené velkoplošné tisky i tirážní tabuli asfaltovým nátěrem. U tunelu nám dokonce "nechal pozdrav" v podobě použitého natěračského válečku na tyči a krabice od barvy...
   
 • Groupe Guma Guar
  30 Obrázky(ů)

  Groupe Guma Guar: Kolektivní identita

  16.5. - 15.6. 2008

  Skupina Guma Guar se svým projektem Kolektivní identita kriticky vyslovuje k problematice "výroby souhlasu" v demokratické společnosti. Tento termín označuje stav, kdy jsou názory občanů usměrňovány pomocí technik public relation tak, aby konvenovaly vládě a s ní spojené podnikatelské elitě. Guma Guar poukazuje na to, že je více než problematické využívat k jednostranné výrobě souhlasu peněz z veřejných zdrojů.

  Obrázky: [c] 2008 Guma Guar a Martin Micka
   
 • Tomáš Hibi Matějíček, Marek Pokorný
  23 Obrázky(ů)

  Tomáš Hibi Matějíček, Marek Pokorný: Malichernost aneb Pocta Ondřeji Sekorovi

  17.9. - 20.10.2007

  Site-specific projekt Malichernost se záměrně vyhýbá tématickým a žánrovým stereotypům, a ve snaze rekonstruovat komiksu vlastní narativní postupy přenáší tuto formu mimo ustálené médium papíru.
  Je zároveň také poctou jednomu ze zásadních domácích komiksových autorů ? neboť Ferda před tím, než začal cvičit mraveniště, začínal v Lidových novinách coby hrdina komiksových stripů.

  Obrázky: [c] 2007 Tomáš Hibi Matějíček, Marek Pokorný a Radek Jandera

   
 • Silvie Vondřejcová
  25 Obrázky(ů)

  Silvie Vondřejcová: Otázky

  17.9. - 20.10.2007
  Na otázku jaké by mělo být vaše dítě? odpoví snad každý budoucí rodič: především zdravé a pak možná taky hezké, chytré, hodné, šikovné? v různém pořadí. Odpovědi na otázky které autorka klade, však vypovídají především o dotazovaných. Může se nad nimi zamyslet jak ten, kdo ještě rodinu ani nezačal plánovat, tak i ten, kdo má děti již dávno odrostlé. Rozhodování se mezi několika kladnými nebo několika zápornými přívlastky je morálním dilematem. Jde přitom obvykle o vlastnosti nebo předpoklady, které v sobě máme v určité míře všichni.

  Fotografie: [c] 2007 Silvie Vondřejcová a Radek Jandera.

   
 • Lukáš Kubec
  21 Obrázky(ů)

  Lukáš Kubec: Pošumavské safari

  16.7. - 12.8.2007
  Čáp na louce, motýlci, statný muž s hráběmi, pohled do peřejí říčky Vydry ? to je jen letmý výběr z námětů fotografií umístěných v osmi výklencích Galerie Na Zdi. Je to i výběr z Kubcova několikaletého projektu zaměřeného na rodnou krajinu, ve kterém se pokouší stmelit různorodé styly z dějin i současnosti fotografie a to bez ohledu na to, zda mají původ v její umělecké rovině nebo fotografické popkultuře.
  Naším záměrem je propašovat romantické fotografie Lukáše Kubce do do nehostinného prostředí, zaplněného obvykle billboardy s jednoznačným a určitým posláním, aby tu zprostředkovávaly iluzi výletu zidealizovanou krajinou českého venkova.

   

   
 • Radek Jandera
  28 Obrázky(ů)

  Radek Jandera: Politik

  4. 6. - 15. 7. 2007
  V domácím českém prostředí jsou někteří z portrétovaných snadno rozpoznatelní. Konkrétní podobu mediálně známých jedinců si bohužel spojujeme s určitými pevně zafixovanými obsahy, jako jsou příslušnost k určité politické straně, role v citlivých událostech a - samozřejmě - s určitým citovým zaujetím. Projekt přináší alternativu k tomuto zaškatulkovanému způsobu vnímání.Obsah projektu dotváří řada dalších konotací otevírajících otázky tam, kde obvykle automaticky akceptujeme zaběhnutá schémata a s jejich pomocí vizuální informaci snadno zařadíme do připravené přihrádky.

   
 • Michaela Thelenová
  46 Obrázky(ů)

  Michaela Thelenová: "Na chvíli..."

  od 30.4. do 3.6. 2007
  Michaela Thelenová se zamýšlí ve svém projektu nad tím, jak nás veřejné - mimo jiné i verbální a obrazový jazyk, kterým formulujeme své poznání - ze své povahy nutí k znásilňování našeho okolí, k vytváření konvencí, k přejímání hotových obsahů, ke konformitě a nakonec ke ztrátě svobody poznávat a rozhodovat se s plnou osobní odpovědností
   
 • Matky a Otcové
  19 Obrázky(ů)

  Matky & Otcové: Family Art Crimes

  4.9.- 31.10.2006
  Reflexe vztahu mezi rodiči a jejich potomky, pokus o hledání společného jazyka, který si přivlastňuje formy graffiti blízké současné dospívající generaci.
   
 • Míla Preslová
  23 Obrázky(ů)

  Míla Preslová: Rituál

  3.7.- 3.9.2006
  Fotografický projekt vycházející z auročina nejbližšího rodinného okolí.
   
 • Pode Bal
  23 Obrázky(ů)

  Pode Bal: Flagelanti

  29.5.- 2.7.2006
  Projekt skupiny se tématicky zabýval vytvářením národní identity a historickými traumaty, která se do tohoto procesu zapojují.
   
 • Martin Zet
  18 Obrázky(ů)

  Martin Zet: Osud národa - sochař Otakar Švec

  24.4.-28.5.2006
  K 51. výročí od tragické smrti autora návrhu Stalinova pomníku v Praze, sochaře Otakara Švece výročí připravil umělec Martin Zet projekt s cílem poukázat na pozadí životní tragédie autora, kterého nečekaný úspěch v soutěži na vytvoření pomníku dohnal k sebevraždě. Projekt se snažil přiblížit Švecovu lidskou a uměleckou tvář, a to na místě svázaném s jeho největší životní realizací i prohrou.
   
 • Michal Rydval:
  21 Obrázky(ů)

  Michal Rydval: "Vím, že jsem blbá, ale toto je jediný způsob, jak lidem něco ukázat."

  29. 8. ? 15. 10. 2005
  Úryvky textů publikovaných v nedávné době v denním tisku. Úryvky, vytržené z kontextu a z mechanismu plynutí mediálního proudu, sváděly pozornost diváka k otázce obsahu a ke kontextu a charakteru veřejné diskuse.
   
 • Mirella Bentivoglio
  6 Obrázky(ů)

  Mirella Bentivoglio: Facce Murate/Zazděné tváře

  18.7. - 28.8. 2005
  Zvětšené fotografie soch Francesca Borrominiho, jejichž originály jsou umístěny od počátku 17. století na terase paláce Falconieri v Římě. Tajemné tváře hledící z masivu země pod Letenskými sady přinášely pozdrav z místa vzdáleného v čase i prostoru.
   
 • David Walliker
  33 Obrázky(ů)

  David Walliker: Pan Modrý překračuje řeku

  6.6. - 16.7.2005
  Inscenované fotografie "Modrého muže" aktualizovaly otázku identity individua ve městě, otázku, kterou autor jako cizinec v Praze citlivě prožívá.
   
 • Lenka Klodová
  20 Obrázky(ů)

  Lenka Klodová: Vítězky

  25.4.- 5.6.2005
  Mírně feministicky laděný projekt ukázal obrazy sportujících těhotných žen. Obrazy poukazovaly na obtíže při seberealizaci ženy a neujasněnost pojetí ženského prvku ve společnosti.