Lenka Klodová: Vítězky
25.4. do 05.06.2005

fotogalerie
CV Lenky Klodové

Jedná se o úplně zvláštní výstavní projekt. Výstavním prostorem jsou plochy, jakési pilíře v opěrné zdi Letenského svahu, lemující rušnou komunikaci po nábřeží. Je to místo rušné, ale zároveň dost odlidštěné. Pro chodce je spíše utrpením procházet podél zdi, vládnou zde auta a tramvaje. Ale zároveň je to místo monumentální. Je důstojné svou bosovanou architekturou, svými rozměry i velkolepým pohledem na ně přes řeku, kdy je možno přehlédnout všech osm výstavních polí v celku.Zadání je poměrně těžké právě pro tu jedinečnost místa – projekt musí být výrazný, aspoň v náznaku rozeznatelný z druhého břehu řeky, ale zároveň by neměl rezignovat na detail. Měl by pracovat zároveň s dalekým i blízkým pohledem. Rovněž v ideji projektu mělo podle mého pocitu být obsaženo obojí – určitá jasnost forem, jednoduchá údernost, ale zároveň jemnost, příběh, něco lidského. Vždyť stěna je vstupem do Letenského parku, který je jedním z nejživějších míst ve městě, plným maminek s kočárky, dětí, milenců i starších lidí. Rovněž po nábřeží každý den projede do práce a zpět velká část obyvatel.
Zvolila jsem pro toto místo nový projekt, pracující s digitálními tisky. Je to cyklus „Vítězky“ – fotoobrazy sportovkyň při vrcholových okamžicích, v okamžicích vítězství, dosažení mimořádného výkonu, v cílové rovince. Všechny tyto sportovkyně ale budou zároveň /pomocí digitální úpravy/ nastávajícími maminkami ve vysokém stupni těhotenství.

Jedná se v podstatě o alegorii, nalezení podobnosti mezi mateřstvím a vrcholným výkonem, zlatou medailí, dosaženou osobní metou. Má upomínat na to, že ačkoliv se nám může zdát, že není prostší věci než narození dítěte, pro matku, pro rodiče je to vyhraný závod, na který dlouho fyzicky, duševně i emocionálně trénovali.

Budu pracovat především s fotografiemi z tisku. Po formální stránce se bude jednat o velkoplošné plakáty s postavou sportovkyně na bílém pozadí. Tento základní prvek bude podle mě rozeznatelný i z velké dálky, přestože samotná pointy se vyjeví až zblízka.


Lenka Klodová
leden 2005
koularka