David Walliker:Pan Modrý překračuje řeku

Fotografie: Martin Polák

6.6. do 16.7.2005
fotogalerie
cv-walliker-engl


Sedm velkých fotografií pana Modrého, které vytvořil David Walliker ve spolupráci s Martinem Polákem. Pan Modrý byl fotografován, když kráčel po dně řeky Vltavy v létě roku 2004, v místě právě pod oněmi rámy, vytvořenými v roce 1953 pro obrazové symboly komunistické propagandy.

Cesta pana Modrého byla cestou seberealizace – překročení řeky, navrácení a pokračování dále do středu města s účelem najít svou pozici jako člena větší sociální skupiny, kterou pan Modrý, během své procházky, na čas opustil.

Fotografie hledící na Prahu jsou zrcadlem městské identity v každém individuálním člověku, který vstupuje do města, zabydluje jej či jej opouští.

Cesta pana Modrého z předměstí do města představovala kontext významu, vyjadřuje ideu města - současné Prahy.

Cílem projektu bylo:

Oživit a obohatit městské prostředí Prahy zajímavou a působivou výstavou o tom, co to znamená patřit do města (polis).

Vyjádřit a demonstrovat vztah cizince e městě a různé spirituální roviny zařazení a vyloučení, které dovolují či zabraňují cizinci stát se plným členem polis. Dílo Julie Kristevy ‚Stranger to Ourselves‘ popisuje elegantně tento proces. Pan Modrý je reprezentant těchto mentálních a spirituálních stavů.

Projekt chce přinést do veřejného prostoru otázku po veřejném vědomí sociální identity.

mr_blue1