Radek Jandera: Politician

4. 6. – 15. 7. 2007


gallery
press_release

The project consists of eight portraits. It is a group of anonymous men in suits who – based on the style of their clothing and the poses they strike – belong among a certain social group. It is obvious that these men are used to pose in front of an audience. It is a group that regularly tries to get the attention of the public.

In the local setting, some of them can be easily recognized. Their faces are unfortunately connected with firmly fixed meanings, like for example their political party membership, their role in various sensitive political cases and – indeed – our emotional response to these. The Art Wall Gallery project offers an alternative to this given way of perception.V rámech opěrné zdi Letenských sadů je vystaveno osm portrétů. Jde o anonymní skupinu mužů v oblecích, kteří dle svého vzhledu – oblečení a postoje - patří do určité specifické sociální skupiny.V domácím českém prostředí jsou někteří z portrétovaných snadno rozpoznatelní. Konkrétní podobu mediálně známých jedinců si bohužel spojujeme s určitými pevně zafixovanými obsahy, jako jsou příslušnost k určité politické straně, role v citlivých událostech a - samozřejmě - s určitým citovým zaujetím. Projekt přináší alternativu k tomuto zaškatulkovanému způsobu vnímání.Obsah projektu dotváří řada dalších konotací otevírajících otázky tam, kde obvykle automaticky akceptujeme zaběhnutá schémata a s jejich pomocí vizuální informaci snadno zařadíme do připravené přihrádky.

Projekt je možno také vnímat jako, obrazně řečeno, mile, až mateřsky vytrčený pomyslný prostředníček, lhostejno jestli ze strany rezignovaného občana, nebo ze strany politiků. Jinými slovy: Autor projektu vidí ve vztahu mezi občany a politiky neprostupnou zeď antagonisticky rozdělující obě strany na nesmiřitelné My a Oni a snaží se ji podle svých sil narušit.

jandera_06-380