Michaela Thelenová: " Na chvíli..."

30.4. - 3.6. 2007


= Fotogalerie
= Tisková zpráva


Michaela Thelenová se ve svém projektu zamýšlí nad tím, jak nás veřejné – mimo jiné i verbální a obrazový jazyk, kterým formulujeme své poznání – ze své povahy nutí k znásilňování našeho okolí, k vytváření konvencí, k přejímání hotových obsahů, ke konformitě a nakonec ke ztrátě svobody poznávat a rozhodovat se s plnou osobní odpovědností

380x420-1