Zákaz galerie ARTWALL

Galerie Artwall situovaná na opěrné zdi Letenských sadů na nábřeží kpt. Jaroše a Edvarda Beneše, která je oficiálně majetkem Magistrátu hl. m. Prahy, byla v letech 2008 – 2011 nucena nedobrovolně ukončit svou činnost. Stalo se tak v důsledku odstoupení MHMP od smlouvy o výpůjčce zdi, které bylo reakcí na projekt umělecké skupiny Guma Guar  Kolektivní identita", kriticky parafrázující Magistrátem iniciovanou kampaň za uspořádání Olympijských her v Praze.Tato finančně náročná kampaň zaštítěná sloganem: Všichni jsme v národním týmu“, měla prostřednictvím zapojení tváří známých českých celebrit veřejnost přesvědčit, že by se Praha měla stát hostitelským městem olympijských her v roce 2016. 

Projekt „Kolektivní identita" pak na stejném vizuálním podkladu a se stejným sloganem zobrazoval portréty českých podnikatelů spojovaných s finanční kriminalitou a korupcí.  Tuto kritiku vedení MHMP neuneslo a s argumentem zneužití oficiálního sloganu a loga následně odstoupilo od smlouvy o výpůjčce zdi, a to i přes ujištění kurátorů výstavy, že se vzhledem k nekomerčnímu kontextu nejedná o porušení zákona 441/2003 Sb., který v § 8 odst. 2 výslovně zakazuje neautorizované použití zaregistrovaného sloganu a loga pouze v obchodním styku. Uzavření Artwall se tak stalo prvním polistopadovým případem, kdy politické rozhodnutí maskované za uplatňování právních předpisů vedlo k faktické likvidaci galerie.

I přes dlouhodobou snahu kurátorů z Centra pro současné umění Praha a četné protesty ze strany veřejnosti (zahrnující mimo jiné i petici podepsanou více než 1800 podpisy, nebo happening ILEGO ), se galerii po celé tři roky nedařilo obnovit. Magistrátní garnitura ze svého stanoviska odmítala ustoupit a tvrdošíjně se ohrazovala formálními argumenty špatného technického stavu zdi nebo narušení estetických vjemů z památkově chráněného prostředí Letenských sadů. Až po personálních obměnách ve vedení MHMP se kurátorům podařilo navázat konstruktivní dialog a po třech letech mlčení galerii Artwall opět uvést do provozu.Od listopadu 2011 tak galerie funguje pod záštitou primátora hl. m. Prahy MUDr. Bohuslava Svobody, organizační správu nad galerií zajišťuje c2c Kruhu kurátorů a kritiků, o.s .