umenimamrad.cz
25.9. – 6.11. 2008

kurátorka: Silvie Milková

tisková zpráva (pdf, 57 Kb)
fotogalerie z vernisáže
fotogalerie instalace
vystavené fotografie (pdf, 658 Kb)
webové stránky projektu
Výstava nazvaná umenimamrad.cz je prezentací konceptu skupiny absolventů katedry fotografie Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, týkající se (ne)prodejnosti a (ne)srozumitelnosti současného vizuálního umění. Cílem projektu je oslovit občany, kteří z velké části považují současné umění za něco nepochopitelného či elitářského, jednoduchým jazykem typickým pro reklamu.
Zvlášť v současné době, kdy je kvalitní kultura nahrazována konzumem a spotřebou, získává projekt tohoto typu silný (sebe)kritický rozměr. Jak se znovu ukázalo během jarních kulturních „bouří“ před Magistrátem hl. m. Prahy, není vždy jednoduché stanovit absolutní hodnoty umění a stejně tak problematické je odlišit umění komerční od nekomerčního. Projekt umenimamrad.cz si tedy klade otázku, jak daleko by měl umělec při nabízení svého „produktu“ zajít, a k formulaci této otázky sebeironicky používá jazyk komerčního sdělení.
Cílem webové stránky www.umenimamrad.cz je informovat o aktuálních událostech ve světě současného umění, nabízet informace o galeriích, shromažďovat odkazy na další zajímavé stránky, reprodukovat rozhovory s laiky i odborníky v oblasti současného výtvarného umění atd.
Přímo na stránkách by měly být pořádány výstavy, jejichž realizace nebude díky médiu internetu závislá na finanční podpoře institucí. Součástí webu bude také galerie prezentující originální díla studentů a absolventů vysokých uměleckých škol.

umenimamrad-380x420