Tomáš Hibi Matějíček, Marek Pokorný: Malichernost – pocta Ondřeji Sekorovi

27.9. - 30.11. 2007


fotogalerie
tisková zpráva

Komiks je u nás zatížen řadou stereotypů, pramenících jak z pouhého nedostatku informací, tak ze systematické ostrakizace média komiksu za komunistického režimu. Pod samotnou obsahovou náplní konkrétních komiksů – která může být jak triviální, tak mnohovrstevná, stejně jako v kterémkoliv jiném médiu – se ovšem skrývá unikátní narativní struktura, která pro svou realizaci využívá řady svébytných postupů.
Site-specific projekt Malichernost se záměrně vyhýbá tématickým a žánrovým stereotypům, a ve snaze rekonstruovat komiksu vlastní narativní postupy přenáší tuto formu mimo ustálené médium papíru.
Je zároveň také poctou jednomu ze zásadních domácích komiksových autorů – neboť Ferda před tím, než začal cvičit mraveniště, začínal v Lidových novinách coby hrdina komiksových stripů.
matejicek3