Lukáš Kubec: Pošumavské safari
16.7. - 16.9. 2007
Fotogalerie
Tisková zpráva
Projekt Lukáše Kubce Pošumavské safari rozšiřuje spektrum výstav Galerie Na Zdi o nové téma. K diskusi angažovaných obrazů tak přibývá další, které se odpoutává od hranic města a míří do krajiny. Zdálo by se, že se jedná o politicky neutrální počin romantického fotografa. Když si ale uvědomíme, že žádná forma veřejného projevu není nezávislá a podléhá kromě estetiky i politice, ukáží se Kubcovo krajinky plné přívětivých zvířat a pracovitých lidí jako politicky aktivní projekce našich představ o kulturní krajině a možnostech jejího fotografického zobrazování. Zároveň však poukazují na to, že se naše vnímání a samotná tvář českého venkova proměňují
byci_4-380-420